ÁSZF

www.teaamotea.com webáruházának (a továbbiakban: Webáruház)
Általános Szerződési Feltételei
(a továbbiakban: ÁSZF)
A Webáruház üzemeltetőinek adatai:

Cégnév: Fitting KGSZ Kft
Székhely: 8790, Zgrót Liget utca 15
Nyilvántartási szám:
Adószám: 11343633-2-20

Cégjegyzékszám: 


(a továbbiakban: Üzemeltetők)
Levelezési cím: 8790, Zalaszentgrót Batthyany utca 4
E-mail elérhetőség: teeamotea@gmail.com


Általános rendelkezések és felhasználási feltételek
1.1.          Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.
1.2.          Minden a Weboldalon (ti. a www.goldskinhungary.com oldalon) megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni – függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Weboldal regisztrált felhasználója, vagy sem.
1.3.          A Webáruháznál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.
1.4.          A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával, a regisztrációval és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Szabályzatot is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben ezen szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Szabályzatban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.
1.5.          A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, továbbá hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.
1.6.          A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után, ennek megfelelően tilos a Webáruházban megjelenő bármilyen tartalom vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése. A Megrendelő a Webáruházban vásárolt termékeket az Üzemeltetők előzetes, írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi forgalomban nem értékesítheti.
1.7.          A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.
1.8.          A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve minden esetben a magyar. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.
A szerződés tárgyára vonatkozó rendelkezések
 
2.1.          A Webáruház étrend kiegészítőket (a továbbiakban: Termék/Termékek) forgalmaz. A Termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Webáruház a Termékek mellett rövid leírásban feltünteti az adott Termék jellemzőit, tulajdonságait.
2.2.          A megjelenített Termékek a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A Termékek árai az általános forgalmi adót, illetve minden egyéb adót és termékdíjat, stb. tartalmazzák, és magyar forintban értendők. A Termékek mellett feltüntetett ár darabonként értendő. A szállítás díját a feltüntetett árak nem tartalmazzák. Csomagolási költséget nem számítunk fel.
2.3.          A Webáruház fenntartja a forgalmazott Termékek körének, illetve árának megváltoztatására vonatkozó jogát, a változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.
2.4.          A Webáruház nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért vagy Termék jellemzőkért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra vagy jellemzőre. Ilyen esetekben a Webáruház nem köteles a Termék(ek)et a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a megrendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a Termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától – amely esetben azonban egyik fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik féllel szemben.
2.5.          Amennyiben akciós ár vagy egyéb kedvezményes lehetőség kerül bevezetésre, úgy a Webáruház teljes körűen tájékoztatja a felhasználókat az akció időtartamáról, igénybevételének feltételeiről.
A vásárlás folyamata
 
3.1.          A Webáruházban történő vásárlásnak a Weboldalon történő regisztráció nem feltétele, mindazonáltal a regisztráció – a vásárlás folyamatának egyszerűsítése érdekében – javasolt. A regisztráció, illetve a megrendelés során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal.
3.2.          A megvásárolni kívánt Termék(ek) mellett található kosár ikonra történő kattintással a kiválasztott Termék – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. Ekkor megjelenik a képernyő jobb felső sarkában lévő kosár ikonban a kiválasztott darabszám, erre kattintva pedig megjelenik a kosár tartalma nevű lista, mely tartalmazza az addig kiválasztott Terméket, annak egységárát és a rendelés teljes értékét. A Termékek kosárba helyezése még nem jelent megrendelési kötelezettséget; a vásárolni kívánt mennyiség növelhető, a kiválasztott Termék törölhető, a Megrendelő visszatérhet a Webáruházba, ahol folytathatja a Termék(ek) kiválasztását új, vagy további Termékeket adhat a kosarához.
3.3.          A kiválasztott Termékek és azok darabszámának véglegesítését követően a Weboldal a megrendelés teljesítéséhez adatok megadását kéri a Megrendelőtől (név, lakcím, e-mail, telefon, nem). A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező, ezek hiányában a megrendelés nem teljesíthető. Megrendelést leadni csak a Webáruházban történő megrendeléssel lehet, egyéb úton pl. telefonon nincs erre lehetőség.
3.4.          Következő lépésként a Webáruház felajánlja a Megrendelő számára a lehetséges szállítási módozatokat, amelyek közül a Megrendelő szabadon választhat. A Szállítási feltételeket a jelen ÁSZF 5. pontja tartalmazza. A Szállítási adatok oldalon adhatja meg a számlázással és szállítással kapcsolatos adatokat, amelyek eltérhetnek a Megrendelő által a megrendeléssel együtt leadott névtől és címtől. A megadott adatok pontosságáért a Megrendelő felel, a Webáruház kizárja a felelősségét az adatok pontatlan, téves vagy hiányos megadásából eredő esetleges késedelemért és károkért.
3.5.          A szállítási mód kiválasztását követően a „Check out” ikonra kattintva lehet elküldeni a megrendelést, amely mozzanattal a Megrendelő egyben hozzájárul az megrendeléshez kapcsolódó informatikai adathalmaz Webáruház számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ezzel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmát maradéktalanul megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6.          Amennyiben a vásárló megadta a szállítási, számlázási adatokat és az átvétel módját, úgy a „Fizetési mód kiválasztása” oldalon van lehetőség a fizetési mód kiválasztására. A Fizetési feltételeket a jelen ÁSZF 4. pontja tartalmazza. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása a feltüntetett (bruttó, az általános forgalmi adót, az egyéb adókat, termékdíjakat, stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.
3.7.          A Termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely – megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház iktatja és elraktározza (a továbbiakban: Szerződés). Amennyiben a visszaigazolás 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Ilyen esetben kérjük vegye fel a kapcsolatos a Webáruházzal a fenti elérhetőségek valamelyikén.
3.8.          A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Webáruház kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a megrendelési visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, internet-, szerver-, egyéb technikai hiba esetén, vagy egyéb okból, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza. Ilyen esetekben a felek között a Szerződés nem jön létre.
3.9.          A Szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt Termék(ek) feltüntetett vételárát megfizetni és az(oka)t átvenni. Amennyiben a Megrendelő a Termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.
3.10.       A Megrendelő a Webáruház bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 9 és délután 17 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt Termékekkel kapcsolatban.

3.11.       A megrendelt Termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház számlát készít, melyet bankkártyás fizetés esetében a fizetést követően elektronikus számla formátumban küld meg a Megrendelőnek a megadott e-mail címre, utánvétellel történő fizetés esetében pedig a Termékekkel egyidejűleg ad át a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.
 
Fizetési feltételek
 
4.1.          A megrendelt termékek vételárát a Megrendelő két úton fizetheti meg: a teljes vételárat és a szállítási költségeket megfizetheti a kiszállítást megelőzően Pay-pal rendszeren keresztül bankkártyával vagy utalással. A teljes vételárat és a szállítási költségeket készpénzben megfizetheti az átvétellel egyidejűleg utánvéttel. A Pay-pal rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéshez nem szükséges saját Pay-pal fiók vagy egyéb külön regisztráció.
4.2.          Utánvételes fizetési mód választása esetén, személyes átvételnél és a futárral történő szállítás esetében ténylegesen csak készpénzben lehet megfizetni a vételárat és a szállítási költséget, mivel az átvételi helyen és a futárnál nem áll rendelkezésre bankkártyás fizetésre alkalmas terminál. 4.3.          Amennyiben a megrendelt Termékek árát és az esetleges szállítási költséget,, a Termékek átvételét megelőzően fizeti meg a Megrendelő, úgy arra az oldalon megjelenő online PayPal terminálon keresztül, a PayPal biztonságos Direkt Internetes fizetési felületén kerül sor banki átutalással. A Webáruház sem a Megrendelő, sem az Üzemeltetők bankja felé nem továbbít vásárlói adatokat, és a Webáruház sem kap a Megrendelő bankjától banki adatokat, kivéve a tranzakció sikerességéről szóló igazolást. Bankkártyás fizetés esetén a fizetendő összeget a Megrendelő kártyakibocsátó bankja zárolja a Megrendelő bankkártyáján, de annak levonására csak a Webáruház által kiállított elektronikus számla megküldését követően kerül sor.
4.4.          A banki átutalás útján történő fizetés választása esetén a Webáruház mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt Termék(ek) kiszállítását, illetve kiküldését, amíg a Megrendelő a Termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költségeket ki nem egyenlítette. Átutalás esetében a Webáruház teljesítési (szállítási) határideje a Termék(ek) vételárának és a vonatkozó szállítási költség Webáruház bankszámlájára történő beérkezésének napján kezdődik meg. Átutalás útján történő fizetés esetén az átutalással felmerülő banki költségek a Megrendelőt terhelik.
4.5.          Amennyiben egyéni átvétel, vagy esetén a Megrendelő az átvételkor nem egyenlíti ki a megrendelt Termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költséget, úgy a Webáruház, illetve a Pick Pack Pont átvevőhely jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni a Megrendelőtől, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.
4.6.          A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt, így például csekket, vagy váltót a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni.

Szállítási feltételek
5.1.          A Webáruházban megvásárolt Termék(ek)et a Webáruház igény esetén készpénzes fizetési mód választása esetében a Megrendelés visszaigazolását, átutalásos fizetési mód választása esetén pedig a teljes vételár és a szállítási költségek Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 5 (öt) munkanapon belül kiszállítja a Megrendelőnek a megadott szállítási címre. Postai úton vagy postafiók címre a Webáruház nem szállít.

5.2.          A Megrendelő szabadon választhat a különböző szállítási módok közül:
 
a.)    Futárszolgálat
b.)   Postai ajánlott levél

 
a.)   Futárszolgálat
 
A Webáruház a megrendelt Termékeket a
az MPL/DPD csomagszállító szolgáltatásával juttatja a Megrendelő által megadott szállítási címre. A MPL/DPD kézbesítőjénél – utánvétel esetén – csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
Az MPL/DPD a Termékeket tartalmazó csomag feladását követő munkanapon 8-18 óra között szállít a Megrendelő által megadott címre, előzetes egyeztetés nélkül, így olyan szállítási cím megadása szükséges, amelyen a csomag átvétele ezen időtartamon belül megoldható.
A Termékeket tartalmazó csomag sikertelen kiszállítása esetén a futárszolgálat értesítést hagy a szállítási címen. Ennek hiányában a futár az első sikertelen kézbesítést követő munkanapon kísérli meg újra a csomag kiszállítását. A második sikertelen kísérletután a letéti postán lehet átvenni a csomagot.
 

5.4.          A mindenkori kiszállítási díjakról és felmerülő költségekről a Webáruház a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. A Webáruház fenntartja a jogot a szállítási díjak összegének módosítására, amely módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
 
5.5.          Bármely szállítási mód esetében, amennyiben a Termékek átvétele a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a Termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.
 
5.6.          A termékek zökkenőmentes átvétele érdekében a Webáruház ezúton javasolja, hogy nyomtassa ki a Termékek megérkezéséről szóló értesítő e-mailt, vagy jegyezze fel a megrendelt termékek. Amennyiben a termékek átvétele bármely okból meghiúsul, úgy a Webáruház jogosult a termék(ek) átadását megtagadni és a felmerült kárai – így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja – megtérítését követelni a Megrendelőtől.

5.7.          A Webáruház ezúton javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Webáruház, a futárszolgálat, illetve a Pick Pack Pont átvevőhely munkatársának jelenlétében alaposan vizsgálja meg és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét. Az átvételi elismervény aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a megrendelt Termékeket hiánytalanul, sérülésmentesen és bontatlan, zárt csomagolásban átvette.
6.             Elállási jog

6.1.          A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja alapján olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi és higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza, a fogyasztó (Megrendelő) nem gyakorolhatja az elállási jogát. Tekintettel arra, hogy a Webáruház a jelen ÁSZF hatálybalépésének időpontjában kizárólagosan olyan kozmetikai Termékeket kínál eladásra, amelyek zárt csomagolásúak és amelyek összetétele, jellemzői, szavatossága a Termékek zárt csomagolásból történő kibontását követően változhat illetve változik, így egészségvédelmi, higiéniai okokból a zárt csomagolás megbontását követően a Megrendelőt nem illeti meg az elállás és a Termékek visszaküldésének joga.
6.2.          Amennyiben a Megrendelő élni kíván elállási jogával, úgy kérjük hogy a Terméket a megérkezést követően semmilyen módon nem bontsa ki a zárt csomagolásból, mivel a csomagolás bármilyen módon történő sérülése esetén a Termék bontottnak minősül és ez esetben az elállás joga kizárt. Egyebekben az elállásra a 6.3-6.9. pontokban foglaltak az irányadóak.
6.3.          Fogyasztó által megkötött szerződés esetében a Megrendelő – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni, amennyiben a megrendelt Termékek csomagolása bontatlan és sérülésmentes. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megjelölt, fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméke(ke)t átveszi. A Megrendelő a Szerződés megkötésének napja és a Termék(ek) átvétele közötti időtartamban is gyakorolhatja a jelen pont szerinti elállási jogát.
6.4.          Az elállási jogát csak és kizárólag fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a következő címre: 1054 Budapest, Hold utca 10., vagy elektronikus úton – a Webáruház e-mail címére: goldskinhungary@gmail.com. E célból használhatja a jelen ÁSZF végén található elállási nyilatkozat mintát is. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a 6.1. pont szerinti határidő lejárta előtt elküldi/postára adja.
6.5.          Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjakat is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.
6.6.          Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára () az elállással érintett termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni, kivéve ha a Webáruház kifejezetten, írásban vállalta, hogy a Termékeket maga fuvarozza, szállítja vissza. A Termék(ek) visszaküldésének, vagy visszaadásának közvetlen költségét viseli, kivéve ha a Webáruház kifejezetten, írásban vállalta e költséget. Ha a Szerződéssel egyidejűleg a Terméket kiszállították a Megrendelő részére és a Termék jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza, úgy a Webáruház viseli a visszaszállítás költségeit. Amennyiben a Termékek postai küldeményként visszaküldhetőek, de a Megrendelő ennek ellenére nem postai, hanem más visszaküldési módozatot választ saját akaratelhatározásából, úgy a visszaküldés költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.
6.7.          A 6.3. pont szerinti visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett Termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő kétséget kizáróan nem igazolta, hogy az elállással érintett Termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Webáruházat a visszatartás joga, ha a Webáruház kifejezetten, írásban vállalta, hogy a Termékeket maga fuvarozza, szállítja vissza.
6.8.          A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék(ek) jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház követelheti a Termék fentiek szerinti mértéket meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
6.9.          A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.
 
Kellékszavatosság, termékszavatosság
Kellékszavatosság
7.1.          A Megrendelő a Termék(ek) megrendelésére irányuló szerződés Webáruház általi hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159-167.§§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelőt választása szerint az alábbi jogok illeti meg a Ptk. alapján:
–        elsősorban a termék(ek) kijavítását, vagy kicserélését követelheti (melyet a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendetetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet, vagy
–        az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Webáruház költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Webáruház a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdésben zárójelben feltüntetett feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így a Termékkel kapcsolatos hibás teljesítés esetén a Megrendelő kicserélést kérhet. Amennyiben a Webáruház a kicserélést nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, vagy a Megrendelő kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy a Megrendelő másodlagosan jogosult a Termékek vételárából árleszállítást kérni vagy a Szerződéstől elállni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kellékszavatossági jogok érvényesítési sorrendje minden Megrendelőre nézve –a Ptk. rendlekezései – alapján kötelező, vagyis az árleszállítást vagy elállást megelőzően kicserélést kell kérni és csak a fenti feltételek teljesülése esetén léphet tovább a kellékszavatossági igények következő kategóriájába.
7.2.          Kicserélés, vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles azt az értékcsökkenést megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Ha azonban a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Webáruház a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt – e rendelkezést azonban fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) esetén nem lehet alkalmazni.
7.3.          A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.
7.4.          A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Webáruházzal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet. A Terméknek a kijavítással, vagy kicseréléssel érintett része vonatkozásában a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
7.5.          A Ptk. alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Webáruház szolgáltatta; ebben az esetben a Webáruház csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában nem volt meg, vagy ha az erre vonatkozó vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban mindig a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
7.6.          A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik.
7.7.          A Termékekre a Webáruház jótállást nem vállal és a Termékek nem esnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá, ekképpen azokra kötelező jótállás sem vonatkozik. A jótállási kötelezettség kizárása nem érinti a Megrendelők 7.1-7.5. pontban foglalt kellékszavatossági jogait, amelyet változatlanul érvényesíthetnek.
Termékszavatosság
7.8.          Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a fenti 7.1-7.5. pontokban foglaltak szerinti kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
7.9.          Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a Termék gyártójától, előállítójától és forgalmazójától, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a Termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Tekintettel arra, hogy a Termékek jellegéből adódóan a kijavítás, mint termékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, így termékszavatossági igényként a Megrendelő kicserélést kérhet.
7.10.       A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.
7.11.       A Termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott Termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.
7.12.       A Termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a Termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a Termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.
7.13.       A fogyasztónak minősülő Megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a Termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a Termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli.
Közös szabályok
7.14.       A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.
 
Panaszkezelés, szavatossági igények intézése
 
Panasz
 
8.1.          A Megrendelő a Webáruház Termékeinek fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Webáruházzal.
8.2.          A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Webáruház a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Webáruház köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 
8.3.          Az írásbeli panaszt a Webáruház a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles. A Webáruház a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
8.4.          A panasz elutasítása esetén a Webáruház köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Webáruház székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.
Szavatossági igény intézése
8.5.          Szavatossági igény érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Megrendelő bemutatja.
8.6.          A Webáruház a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Webáruház a szavatossági kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.
8.7.          Ha a Webáruház a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.
8.8.          A Webáruház a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
8.9.          A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 8.1.-8.4. pontban ismertetett panasznak.
Közös szabályok
8.10.       A Megrendelő panaszát vagy szavatossági igényét bejelentheti a Webáruház fejlécben megjelölt bármely elérhetőségén (telefon, e-mail), a 1054 Budapest, Hold utca 10. szám alatti levelezési címen vagy ugyanezen a címen található irodában személyesen.
8.11.       A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.
8.12.       A Webáruház működésével, termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén a Megrendelők a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez, vagy Budapest Főváros Kormányhivatalának Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez (1052 Budapest, Városház u. 7.) továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.
 
Kizárás a Webáruházból
 
9.1.          A Webáruház fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció, vagy más tartalom, információ törlésére, amely  értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít. A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.
 
Záró rendelkezések
10.1.       A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.2.       A jelen Általános Szerződési Feltételek a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.
10.3.       A Webáruház bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.
10.4.       Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.
10.5.       Amennyiben a Webáruház a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben a Webáruház egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.
10.6.       A Webáruház és a Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
10.7.       A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruházhoz fordulhatnak az goldskinhungary@gmail.com e-mail címen.
Vonatkozó jogszabályok
A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
Budapest, 2014. július 23.
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA
 
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:[1]
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:[2]
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[3]
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
[1] Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
[2] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
[3] A megfelelő jelölendő


Üzenj nekünk